Quan điểm cá nhân

Hoang Ngoc Canh

Bạn nên hiểu tôi hơn trước khi giao tiếp

Tôi không muốn làm mất lòng bất kỳ ai, nhưng tôi có nguyên tắc sống của mình.

…và tôi mong rằng bạn sẽ hiểu

Cuộc sống không có nhiều thời gian để dành cho nhau. Vì vậy, nếu có thể hãy dành cho nhau sự tử tế.

Tôi hi vọng bạn sẽ vui khi tiếp nhận các khoá học ở đây, và phản hồi những điều bạn chưa hài lòng để tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. Cảm ơn bạn đã đến với những khoá học của tôi.