Thông tin đội dự thi

Team 38

Mr Thien - new
Huỳnh Bảo Thiên
ICT leader

Giáo viên trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Hoàng Ngọc Cảnh
ICT vice leader

Giáo viên trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý

Hinh canh
Thinh
Huỳnh Quốc Thịnh
ICT Teacher

Giáo viên trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý