Các khoá học theo chuyên đề

Hướng dẫn sử dụng Word

Khoá học nhằm giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về việc học tập, bồi dưỡng kiến thức và kỹ thuật lập trình để đáp ứng các cuộc thi HSG, luyện thi vào 10 chuyên Tin