Luyện tập giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề 1: Vẽ đồ thị hàm số bậc hai và hàm số bậc nhất - Xác định toạ độ giao điểm bằng phép tính.

Chủ đề 2: Tính giá trị của biểu thức dựa vào hệ thức Viet

Chủ đề 3: Giải bài toán thực tế (Hàm số, phương trình, hệ phương trình, hình học phẳng, hình học không gian)

Chủ đề 4: Tứ giác nội tiếp, tiếp tuyến và các dạng bài tập liên quan