THÔNG TIN HỌC TẬP

Cung cấp các tư liệu, thông tin đến các khóa học có trên trang


Các khoá học hiện có

TH1819 Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

TH1819 Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và ...
Vào học

TH2019 Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

TH2019 Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

Đây là khoá học được thiết kế theo hình thức học tập kết hợp giữa q...
Vào học

OT2 Ôn tập học kỳ II

OT2 Ôn tập học kỳ II

Ôn tập học kỳ II các chủ đề về số học trong đề thi học kỳ.
Vào học

CD1DS7 Chủ đề 1 - Đại số 7: Tập hợp Q các số hữu tỉ

CD1DS7 Chủ đề 1 - Đại số 7: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập chủ yếu
Vào học

CD1HH Chủ đề 1 - Hình học: Hai đường thẳng song song

CD1HH Chủ đề 1 - Hình học: Hai đường thẳng song song

Trình bày các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập tro...
Vào học

OTDS2 Ôn thi HK II - 2018-2019

OTDS2 Ôn thi HK II - 2018-2019

Ôn thi học kỳ II - Phần Đại số - Toán 7 - Năm học 2018-2019
Vào học

N01 Nộp sản phẩm thực hành

N01 Nộp sản phẩm thực hành

Khu vực dùng để nộp file thực hành cho học sinh
Vào học

T8OTHK1 Ôn tập thi học kì I - Tin 8

T8OTHK1 Ôn tập thi học kì I - Tin 8

Ôn tập thi học kì I - Tin 8
Vào học

T8-KTTH Kiểm tra thực hành tin 8

T8-KTTH Kiểm tra thực hành tin 8

Vào học

TIN2 Kiểm tra học kỳ II

TIN2 Kiểm tra học kỳ II

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8
Vào học

T8B1 Tin 8 - Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

T8B1 Tin 8 - Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình ...
Vào học

T8B2 Tin 8 - Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

T8B2 Tin 8 - Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là gì? Từ khóa của ngôn ngữ lập trình? Cấu trú...
Vào học

KT15T8T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 8 (Tuần 5)

KT15T8T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 8 (Tuần 5)

Kiến thức cần kiểm tra trong bài học này bắt đầu từ tuần 1 đến tuần...
Vào học

KT1T Kiểm tra 1 tiết Tin 8 (Tuần 9)

KT1T Kiểm tra 1 tiết Tin 8 (Tuần 9)

Kiểm tra 1 tiết tin học 8 năm học 2019-2020
Vào học

T9B8 Bài trình chiếu

T9B8 Bài trình chiếu

Tìm hiểu: Các đối tượng chính trong trang chiếu Một số mẫu bố t...
Vào học

T9B7 Phần mềm trình chiếu

T9B7 Phần mềm trình chiếu

Trả lời được các câu hỏi sau: Phần mềm trình chiếu là gì? Các c...
Vào học

KT9B2 Kiểm tra 1 tiết tin 9 (Phần Lý thuyết)

KT9B2 Kiểm tra 1 tiết tin 9 (Phần Lý thuyết)

Kiểm tra
Vào học

KT15T9T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 9 - (tuần 5)

KT15T9T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 9 - (tuần 5)

Kiểm tra các kiến thức liên quan đến mạng Internet. Chú ý: Bạn c...
Vào học

mangmaytinh Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

mangmaytinh Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Tìm hiểu tổng quan về mạng thông tin toàn cầu Internet
Vào học

Bai11mmc Mảng một chiều

Bai11mmc Mảng một chiều

Học về nội dung mảng một chiều trong chương trình tin học 11 
Vào học