Tin tức chung

Về việc sử dụng Microsoft Teams

Bởi Hoàng Ngọc Cảnh -

Hiện tại hệ thống đã tích hợp việc hỗ trợ giáo viên dùng Microsoft Teams để dạy học trực tuyến. 

Theo yêu cầu của Microsoft chỉ cần có tài khoản Microsoft sẽ sử dụng được. Nếu thầy (cô) chưa có và cần tài khoản Microsoft để sử dụng vui lòng liên hệ canh@hoctiep.edu.vn để thiết lập.
Hiện đã cung cấp tài khoản cho tất cả giáo viên và học sinh theo tên đăng nhập của học tiếp và đuôi @hoctiep.edu.vn. Ví dụ: Học sinh đứng thứ 01 trong lớp 6A1 trường THCS-THPT Đống Đa là bạn
Lê Trần Nhật Anh 
sẽ có tài khoản email là:
dd6a101@hoctiep.edu.vn
Mật khẩu các bạn liên hệ GVCN hoặc thầy Trần Quang Vĩnh Chánh để có mật khẩu đăng nhập nhé

Các khoá học hiện có

LMS.jpgLMS.jpg

Hướng dẫn truy cập và tạo khóa học trên VNPT (LMS)

Hướng dẫn truy cập và tạo khóa học trên VNPT (LMS)

Hướng dẫn giáo viên truy cập hệ thống LMS của VNPT tạo bài giảng ch...
Vào học

Phát triển năng lực triển khai e-learning cho giáo viên

Phát triển năng lực triển khai e-learning cho giáo viên

Khóa học được thiết kế nhằm bồi dưỡng cho các giáo viên biết cách s...
Vào học

Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và ...
Vào học

Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

Đây là khoá học được thiết kế theo hình thức học tập kết hợp giữa q...
Vào học

Ôn tập phòng chống dịch bệnh

Ôn tập phòng chống dịch bệnh

Khóa học này chủ yếu giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tự học....
Vào học

Chương trình tin 8 - Online theo tuần

Chương trình tin 8 - Online theo tuần

Tổng hợp các nội dung học tập, thực hành, kiểm tra và lấy điểm đối ...
Vào học

Câu lệnh điều kiện

Câu lệnh điều kiện

Vào học

Câu lệnh Lặp

Câu lệnh Lặp

Thử nghiệm
Vào học

Chương trình máy tính và dữ liệu

Chương trình máy tính và dữ liệu

Vào học

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là gì? Từ khóa của ngôn ngữ lập trình? Cấu trú...
Vào học

Làm việc với dãy số

Làm việc với dãy số

Vào học

Lặp với số lần biết trước

Lặp với số lần biết trước

Vào học

Máy tính và chương trình máy tính

Máy tính và chương trình máy tính

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình ...
Vào học

Sử dụng biến và hằng trong chương trình

Sử dụng biến và hằng trong chương trình

Vào học

Từ bài toán đến chương trình

Từ bài toán đến chương trình

Vào học