Các khoá học hiện có

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và thảo luận bộ môn

Ôn tập học kỳ II các chủ đề về số học trong đề thi học kỳ.

Ôn thi học kỳ II - Phần Đại số - Toán 7 - Năm học 2018-2019

Đề cương ôn thi HK 2 - Đại số 7Trong chương trình học kỳ II lớp 7, các em phải trải qua hai chương 

  1. Thống kê
  2. Biểu thức đại số

Mỗi chương sẽ bao gồm một số bài tập có trong đề thi học kỳ. Mục ôn tập này giúp các em nhìn nhận lại những dạng toán cơ bản trong chương trình đại số lớp 7 để làm bài thi thật tốt.

Trong chương trình học kỳ II lớp 7, các em phải trải qua  2 chương :

  1. Tam giác
  2. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Các đường đồng quy trong tam giác

Những dạng bài tập không chỉ giúp các em xác định những dạng toán trọng tâm khi thi mà còn giúp các em có kỹ năng trình bày các bài toán một cách hợp lý nhất. 

Ôn tập hình học 7

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8


Tin tức chung

(Chưa có tin tức nào được gửi)