THÔNG TIN HỌC TẬP

Cung cấp các tư liệu, thông tin đến các khóa học có trên trang


Available courses

TH1819 Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

TH1819 Tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019

Triển khai các nội dung tập huấn chuyên môn Tin học 2018 - 2019 và ...
Course

TH2019 Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

TH2019 Tập huấn chuyên môn Tin học 2019

Đây là khoá học được thiết kế theo hình thức học tập kết hợp giữa q...
Course

OT2 Ôn tập học kỳ II

OT2 Ôn tập học kỳ II

Ôn tập học kỳ II các chủ đề về số học trong đề thi học kỳ.
Course

CD1DS7 Chủ đề 1 - Đại số 7: Tập hợp Q các số hữu tỉ

CD1DS7 Chủ đề 1 - Đại số 7: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập chủ yếu
Course

CD1HH Chủ đề 1 - Hình học: Hai đường thẳng song song

CD1HH Chủ đề 1 - Hình học: Hai đường thẳng song song

Trình bày các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập tro...
Course

OTDS2 Ôn thi HK II - 2018-2019

OTDS2 Ôn thi HK II - 2018-2019

Ôn thi học kỳ II - Phần Đại số - Toán 7 - Năm học 2018-2019
Course

N01 Nộp sản phẩm thực hành

N01 Nộp sản phẩm thực hành

Khu vực dùng để nộp file thực hành cho học sinh
Course

KT1T Kiểm tra 1 tiết Tin 8 (Tuần 9)

KT1T Kiểm tra 1 tiết Tin 8 (Tuần 9)

Kiểm tra 1 tiết tin học 8 năm học 2019-2020
Course

KT15T8T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 8 (Tuần 5)

KT15T8T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 8 (Tuần 5)

Kiến thức cần kiểm tra trong bài học này bắt đầu từ tuần 1 đến tuần...
Course

T8B2 Tin 8 - Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

T8B2 Tin 8 - Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là gì? Từ khóa của ngôn ngữ lập trình? Cấu trú...
Course

T8B1 Tin 8 - Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

T8B1 Tin 8 - Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Giới thiệu các khái niệm đầu tiên về lập trình, ngôn ngữ lập trình ...
Course

TIN2 Kiểm tra học kỳ II

TIN2 Kiểm tra học kỳ II

Nội dung ôn thi học kỳ II môn Tin học lớp8
Course

KT9B2 Kiểm tra 1 tiết tin 9 (Phần Lý thuyết)

KT9B2 Kiểm tra 1 tiết tin 9 (Phần Lý thuyết)

Kiểm tra
Course

KT15T9T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 9 - (tuần 5)

KT15T9T5 Kiểm tra 15 phút - Tin 9 - (tuần 5)

Kiểm tra các kiến thức liên quan đến mạng Internet. Chú ý: Bạn c...
Course

mangmaytinh Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

mangmaytinh Chương I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Tìm hiểu tổng quan về mạng thông tin toàn cầu Internet
Course

Bai11mmc Mảng một chiều

Bai11mmc Mảng một chiều

Học về nội dung mảng một chiều trong chương trình tin học 11 
Course