1/ HS ÔN LÝ THUYẾT.

2/ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần 1: hs học lý thuyết

Phần 2: hs làm bài tập.

 1/ LÍ THUYẾT: học sinh ôn tập nội dung bào học 9,10
 2/ BÀI TẬP: học sinh làm bài tập trắc nghiệm