Học sinh ôn tập sắt và hợp chất của sắt dưới dạng sơ đồ tư duy để làm bài kiểm tra.

Học sinh xem clip ôn tập sắt và hợp chất, sau đó làm bài tập tự luận + trắc nghiệm theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. Khóa học kết thúc trước ngày 16/5/2020.

Học sinh học lý thuyết, sau đó làm bài tập tự luận + trắc nghiệm theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. Hoàn thành khóa học trước ngày 03/5/2020.

Học sinh học lý thuyết và làm bài tập tự luận + trắc nghiệm theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. Hoàn thành khóa học vào ngày 26/4/2020.

Học sinh chuẩn bị giấy nháp, máy tính và dụng cụ học tập cần thiết để làm bài kiểm tra trực tuyến trong 45 phút về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng. Ngày hết hạn kiểm tra 18/4/2020.


Học sinh ôn tập lại chương 6: kim loại kiềm, kiềm thô, nhôm và hợp chất ở bài học này.

Các em hoàn thành phần lý thuyết và xem kỹ phần các ví dụ về các dạng bài tập có hướng dẫn cụ thể. Sau đó làm bài kiểm tra trắc nghiệm phần bài tập.

Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng trong thực tế và có nhiều trong các kỳ thi THPTQG nên các em chú ý.

Học sinh hoàn thành bài tập tự luậnbài tập trắc nghiệm theo yêu cầu của giáo viên. Khóa học kết thúc vào 12h ngày 31/3/2020.

Học sinh làm bài trắc nghiệm và tự luận theo yêu cầu của giáo viên. Khóa học kết thúc 12h ngày 15/4/2020.