Khóa học này từ ngày 01/06/2020 đến ngày 13/06/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn lại cấu trúc câu so sánh hơn. Chúc các em học tập hiệu quả.

Giáo viên: Phan Thị Vân Khanh

Khóa học từ ngày 18/05/2020 đến 30/05/2020. trong khóa học này, các em sẽ được ôn lại cách viết 1 lá thư từ chối lới mời. Chúc các em học tập hiệu quả.

Giáo viên: Phan Thị Vân Khanh

Khóa học này bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn lại cách viết 1 lá thư chấp nhận lời mời như thế nào. Chúc các em học tập hiệu quả.

Khóa học này bắt đầu từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020. Trong khóa học này các em sẽ được ôn lại mệnh đề quan hệ xác định( hạn định) và mệnh đề quan hệ không xác định( không hạn định). Chúc các em học tập hiệu quả.

Khóa học này bắt đầu từ 20/04 và kết thúc vào 25/04. Ở khóa học này, các em sẽ được ôn lại các trạng từ quan hệ thường gặp. Chúc các em học tập hiệu quả.

Khóa học này bắt đấu từ 13-4 đến 18-4. Các em sẽ được ôn tập lại các đại từ quan hệ, chức năng của mỗi loại đại từ. Sau đó cùng luyện tập và làm 1 bài test nhỏ nhé.

Qua bài học này, chúng ta sẽ ôn lại cách đặt câu hỏi Wh- questions để hỏi các thông tin về 1 sự kiện/1 vật mà các em muốn tìm hiểu. Bài học này giúp các em học tốt kỹ năng Speaking và Writing của Unit 13, 14 và 16.


HS sẽ được ôn tập nội dung từ Unit 9 đến Unit 11 bao gồm các chủ điểm: từ vựng, ngữ pháp, phát âm, kỹ năng đọc và viết.