Khóa học này từ ngày 01/06/2020 đến ngày 13/06/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn lại cách sử dụng của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chúc các em học tập hiệu quả.

Giáo viên: Phan Thị Vân Khanh

Khóa học từ 18/05/2020 đến 30/05/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn lại cấu trúc câu tường thuật với động từ to inf. Chúc các em học tập hiệu quả.

Giáo viên: Phan Thị Vân Khanh

Khóa học này bắt đầu từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020. Trong khóa học này, các em sẽ được ôn tập lại cách sử dụng 1 số liên từ phụ thuộc. Chúc các em học bài hiệu quả.

Khóa học này bắt đầu từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020. Trong khóa học, các em sẽ được ôn lại dạng câu đảo ngữ. Chúc các em học bài hiệu quả!

Khóa học này diễn ra từ ngày 20/04/2020 đến 25/04/2020. Trong khóa học này, các em sẽ học các dạng so sánh đặc biệt: so sánh theo cấp độ và so sánh gấp nhiều lần.

Khóa học tiếp theo về câu so sánh(13/04- 18/04). Qua khóa học này, các em sẽ ôn lại cấu trúc câu so sánh hơn nhất, sau đó làm bài tập áp dụng và 1 bài test 15' để ôn lại dạng so sánh bằng, so sánh hơn và hơn nhất nhé. 

Khóa học từ 13/04/2020 đến 18/04/2020: Trong khóa học này, các em sẽ được ôn tập lại cấu trúc so sánh bằng và so sánh hơn ( tính từ/ trạng từ ngắn và dài). Các em làm bàiChúc các em học tập hiệu quả. 

Students will be able to practise the knowledge they have learnt.

Khóa học từ 21/02/2020 đế 28/02/2020

Khóa học từ 04/04/2020 đến 12/04/2020: Các em theo dõi clip hướng dẫn kỹ năng làm bài đọc điền từ, sau đó làm bài tập áp dụng kiểm tra khả năng đọc điền từ qua 1 bài test 10 phút nhé.

HS xem CLIP hướng dẫn kỹ năng làm bài đọc hiểu, sau đó làm bài tập áp dụng và tham gia bài kiểm tra 15' để kiểm tra khả năng tự học của mình.