Giúp HS củng cố kiến thức cơ bản 12 câu đầu đoạn trích trao duyên 1. Nắm vững cách lập dàn ý bài văn nghị luận

2. HS học bài, làm phần BÀI TẬP VẬN DỤNG vào vở học nộp cho GV

Hiểu tính cách nhân vật Trương: thẳng như làn tên bắn, sáng như tấm gương soi

Nhận diện được văn bản sử dụng PCNNNT
Nhận diện được đặc trưng của PCNT trong VB

– Hiểu được diễn biến tâm lí phức tạp của Kiều, qua đó hiểu được tình yêu sâu nặng, bi kịch và nỗi đau của Thúy Kiều trong đêm trao duyên.
– Nắm được nghệ thuật đặc sắc trong việc miêu tả tâm lí nhân vật và cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du.

củng cố kiến thức tác phẩm văn xuôi trung đại

Cảm nhận nhân vật

bài học thời đại

- Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, mối quan hệ giữa hiền tài và vận mệnh nước nhà.

- Ý nghĩa việc khắc bia tiến sĩ.

- Cách lập luận, kết cấu chặt chẽ, sử dụng ngôn ngữ chính luận.


Học sinh nắm được những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Phát hiện và sửa lỗi thường gặp trong tiếng Việt

Sử dụng tiếng Việt hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao