NỘI DUNG BAO GỒM:

- NỘI DUNG BÀI HỌC: HỌC SINH GHI CHÉP BÀI ĐẦY ĐỦ VÀO VỞ

- BÀI GIẢNG: VIDEO

- BÀI TẬP VẬN DỤNG: LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

- KIỂM TRA 15 PHÚT:  LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

BÀI GIẢNG P.P

BÀI GIẢNG VIDEO

NÔI DUNG BÀI HỌC : HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ

BÀI TẬP: HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

KIỂM TRA 15 PHÚT: HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG

HỌC SINH NGHIÊN CỨU NỘI DUNG BÀI GIẢNG. SAU ĐÓ HOÀN THIỆN BÀI TẬP TỰ LUẬN LÀM VÀO VỞ,  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.

Học sinh nghiên cứu nội dung bài học  và bài giảng.

Hoàn thành bài tập trắc nghiệm.

Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên hệ thống.

Ôn tập nội dung bài nguyên phân và giảm phân gồm 2 phần: bài tập trắc nghiệm và tự luận.