Ôn tập lại kiến thức về tệp và thao tác được trên tệp trong một số bài tập cụ thể.

cần nghiên cứu kiến thức về khái niệm cơ bản của chương trình con; chương trình con, cấu trúc phân loại; tham số hình thức và tham số thực sự; biến cục bộ, biến toàn cục; thư viện chương trình. 

Chủ đề Kiểu dữ liệu tệp có tổng cộng 6 tiết. Trong đó có 4 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành.

Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành bài giảng.

Học xong 6 tiết các em có bài kiểm tra 15 phút làm 20 câu hỏi trắc nghiệm.