Hs ôn tập lại phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng.

Hs hoàn thành bài tập và làm bài kiểm tra để kết thúc bài học.

HS ôn lại lý thuyết bài Giá trị lượng giác của một cung qua video.

HS làm bài tập trắc nghiệm.

HS làm bài kiểm tra để hoàn thành bài học.


HS được tìm hiểu vị trí tương đối của hai đường thẳng qua video.

HS làm bài tập vận dụng.

HS làm bài kiểm tra để hoàn thành bài học.


HS học bài thông qua video.

HS làm bài tập tự luận vào vở, nộp file lên trang hoctiep.edu.vn.

HS làm bài kiểm tra trắc nghiệm để hoàn thành bài học.


HS được học về vecto pháp tuyến. Phương trình tổng quát của một đường thẳng.

HS được học bài Cung và góc lượng giác phần 2.

HS làm bài tập vận dụng vào vở bài tập và nộp file hình.

HS làm bài tập kiểm tra hình thức trắc nghiệm.


ĐỀ ÔN KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 10