Học sinh ôn lại lý thuyết qua Video
Học sinh làm 5 câu hỏi trắc nghiệm
Học sinh làm bài kiểm tra 10 phút
CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI:
1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
4. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

Bài học này giúp các em tìm hiểu một dạng số mới là số phức

HS vào học bài mới

Sau đó đọc các ví dụ và cách sử dụng máy tính

Cuối cùng là làm bài kiểm tra 15'

Bài ôn tập kiểm tra Giải Tích 12 chương 3 Nguyên Hàm - Tích Phân