BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HK2

Ôn tập và củng cố kiến thức: 

1. Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

1. Lý thuyết ôn tập chương 4 và 5

2. Hướng dẫn bài tập tự luận chương 4 và 5

3. Bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút (20 câu)

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Bài 24: Công và Công suất.

Bài 25: Động năng.

Bài 26: Thế năng

Bài 27: Cơ năng.

Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.
Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng p.V/T = hằng số.
Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V, T).
Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

II. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ

III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH

B. VẬN DỤNG KIẾN THỨC

LẤY ĐIỂM 15 PHÚT

TIẾT 43 - BÀI 25: ĐỘNG NĂNG: 

Mọi vật xung quanh ta đều mang năng lượng. Năng lượng là một trong các đại lượng cơ bản nhất, đặc trưng cho trạng thái của một vật trong tthế giới tự nhiên, nó có thể trao đổi và chuyển hóa lẫn nhau.

Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu một trong những dạng năng năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi là động năng.

Mời các em cùng theo dõi BÀI 25: Động năng để nắm được những dặc điểm, tính chất, công thức và một định lý quan trọng có liên quan đến động năng nhé!

(BÀI 25: Động năng là bài học trong chương trình bộ môn vật lý lớp 10 năm học 2019-2020. Yêu cầu tất cả học sinh khối 10 Trường THCS&THPT Đống Đa học bài và hoàn thành bài tập của bài học để được giáo viên xem xét cộng thêm điểm bộ môn Vật lý).

BÌA SGK VL10.jpgBÌA SGK VL10.jpg