HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Khúc ca bốn mùa. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…

         HS biết bài TĐN số 7 – Quê hương là dân tộc U-crai-na. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

         Giáo dục các em biết yêu thích môn học.


         HS biết nhạc sĩ Nguyễn Hải là tác giả của bài hát Khúc ca bốn mùa. Biết nội dung bài hát nói về cảm nhận của bạn nhỏ với hiện tượng mưa nắngtrong thiên nhiên. Biết bài hát viết ở nhịp 3/8 .

         HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,….

Qua nội dung của bài hát cho các em thấy được mối liên quan mật thiết giữa con người với thiên nhiên, với thời tiết, sự điều hoà của mưa nắng làm cho cuộc sống của muôn loài được tồn tại và sinh sôi phát triển.