HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…

         HS biết bài TĐN số 6 – Chỉ có một trên đời nhạc của Trương Quang Lục, lời dựa theo ý thơ Liên Xô cũ, được viết ở nhịp 6/8. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm. 

         Giáo dục các em biết yêu thích môn học.


HS biết nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả của bài Nổi trống lên các bạn ơi. Biết nội dung bài hát ca ngợi tình đoàn kết của thiếu nhi của các dân tộc Việt Nam.

         HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…

Giúp các em thấy được tình đoàn kết anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Qua đó giáo dục các em tính đoàn kết trong tập thể cũng như đối với bạn bè.