Hát đúng giai điệu và tính chất bài hát Nụ Cười. Biết trình bày ở hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

     HS biết cấu tạo của giọng mi thứ.

     HS biết bài TĐN số 2 là nhạc Nga, được viết ở giọng mi thứ, nhịp ¾ nói đúng tên nốt, đọc đúng giai điệu,ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.


    HS biết bài hát Nụ Cười là bài hát Nga. Nội dung của bài hát thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi thiếu niên. Bài hát viết ở nhịp 2/2

    HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát r lời, diễn cảm, tập ht theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca

   Giáo dục các em thái độ và tình cảm lạc quan, sự tin yêu cuộc sống và tình thân ái hữu nghị giữa thiếu nhi hai nước Nga - Việt.