BÀI 24: VẼ THEO MẪU: LỌ HOA VÀ QUẢ 

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

+ Học sinh biết cách quan sát - nhận xét tương quan ở mẫu vật

+ Học sinh biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết qua so sánh tương quan tỷ lệ 

2. Kỹ năng:

+ Quan sát, so sánh và cảm nhận về hình, độ đậm nhạt 

+ Kỹ năng thực hành: Vẽ được lọ hoa và quả gần giống mẫu về hình, độ đậm nhạt 

3. Thái độ:

+ Vẽ đẹp của đồ vật qua đường nét bố cục 

+ Cách nhìn và làm việc có khoa học


II/ Hoạt động của học sinh

+ Hoạt động 1:

Quan sát:

_  Học sinh quan sát mẫu vẽ lọ hoa và quả 

+ Hoạt động 2:

Cách vẽ:

_ Vẽ phác khung hình chung, riêng

_ Vẽ phác hình bằng các nét chính

_ Vẽ chi tiết, vẽ đậm nhạt

+ Hoạt động 3: 

_ Học sinh hoàn thành bài vẽ