Các em xem clip hướng dẫn và tập theo bài thể dục hằng ngày để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch. 
Các thầy sẽ tổ chức kiểm tra khi đi học lại.