- Học sinh biết và thực hiên được kỹ thuật cơ bản của cầu lông, một số bài tập bổ trợ.

- học sinh tực giác tập luyên theo hưỡng dẫn video bài tập.

- Học sinh hiểu và thực hiện được các bước di chuyên của cầu lông, một số bài tập bổ trợ cho cầu lông.

- Học sinh tự tìm hiểu một số kỹ thuật cơ bản và tự tập tại nhà.

Cau long.jpgCau long.jpg

Ôn kỹ thuật cầu lông: Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, đánh cầu thuận tay, trái tay

Cau long.jpgCau long.jpg