Trong phần này chủ yếu cung cấp đến giáo viên, học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt với những hoạt động của cá nhân.

Hướng dẫn giáo viên truy cập hệ thống LMS của VNPT tạo bài giảng cho học sinh theo dõi và thực hiện

LMS.jpgLMS.jpg