- Nắm được cách làm bài văn lập luận chứng minh

- làm bài tập trắc nghiệm

Qua bai hoc này học sinh cần nắm:

- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán.

- vận dụng kiến thức để giải bài tập