Học sinh xem phần bài học , đọc phần kiến thức cần nắm, mỗi học sinh phải làm đủ hai phần : BÀI TẬP CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

( CÁC EM LÀM ĐẾN NGÀY :30/5/2020)

Học sinh xem video bài học, đọc phần kiến thức cần nắm, làm bài tập điều kiện và sau đó làm bài kiểm tra vận dụng.
  ( hạn cuối nộp bài: 18/5/2020)

HS theo dõi và có thể ghi chép lại nội dung bài mới trong video, xem bài tập minh họa và làm bài tập trắc nghiệm.

(hạn nộp bài: 1/5/2020)

Các em theo dõi bài giảng, học thuộc kết luận chung trong bảng tóm tắt trang 44 SGK và làm bài tập.

Học sinh xem phần bài giảng theo đường link, xem phần bài tập minh họa và làm bài tập trắc nghiệm .