NHỚ ĐỌC TRƯỚC KHI VÀO LÀM

CÁC EM NGHE BÀI GIẢNG, ĐỌC PHẦN LÝ THUYẾT. LÀM BÀI TẬP TỤ LUẬN VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGAY TRÊN HỆ THỐNG ĐỂ CHẦM ĐIỂM. 

Phần lý thuyết: 

Các em làm vào giấy kiểm tra: điền vào dấu..........nộp qua messenger của giáo viên bộ môn

Phần bài tập:

Trả lời 10 câu hỏi trực tiếp ( tương ứng 10 điểm) trên hệ thống hoctiep nhé:.