BÀI HỌC GỒM 3 PHẦN:

+ LÝ THUYẾT: GỒM NỘI DUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÂU HỎI PHẦN DƯỚI.

+ LUYỆN TẬP: GỒM 2 BÀI TẬP CÁC EM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.

+ KIỂM TRA: GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM.

TRUNG BÌNH CỘNG ĐIỂM CÁC KHOÁ HỌC SẼ LẤY VÀO CỘT ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN. 

BÀI HỌC GỒM CÓ 3 PHẦN:

+ LÝ THUYẾT: GỒM LÝ THUYẾT TỪ BÀI 37-40 VÀ CÓ 5 CÂU HỎI Ở PHÍA DƯỚI.

+ LUYỆN TẬP: GỒM CÓ 2 BÀI, CÁC EM LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.

+ KIỂM TRA: GỒM 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

TRUNG BÌNH CỘNG ĐIỂM CÁC KHOÁ HỌC SẼ LẤY VÀO CỘT ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN. 

Hoàn thành câu hỏi luyện tập vào vở học, chụp hình và nộp bài.