Sau khi học xong học sinh nắm được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, lưu ý khi sử dụng máy biến áp 1 pha và làm được một số bài tập liên quan.

- Sau khi học xong bài học sinh nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, lưu ý khi sử dụng động cơ điện 1 pha và quạt điện.

- Làm được bài tập vận dụng 

- Sau khi học xong bài, học sinh nắm được cấu tạo , yêu cầu kĩ thuật, an toàn khi sử dụng bếp điện và nồi cơm điện.

- Làm được một số bài tập liên quan