1. LÝ THUYẾT

2. TÓM TẮT KIẾN THỨC

3. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

4. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Nội dung chính

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện.

Mục tiêu bài học
    - Hiểu được nguyên lí làm việc dùng 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
    - Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn cầu thang.
    - Lắp được mạch điện đèn cầu thang.
    - Đàm bảo an toàn điện.
Nội dung chính bài học

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện

2. Vẽ sơ đồ mạch điện

3. Qui trình lắp mạch điện bảng điện

B. Câu hỏi trắc nghiệm