A. LÝ TUYẾT VÀ BÀI TẬP:  

HS vào học lý thuyết trong các video. ghi chép đầy đủ nội dung bài

- HS làm bài tập củng cố

B. BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

HS làm 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máyCHỦ ĐỀ THỦY QUYỂN : GỒM 2 BÀI: + SÔNG VÀ HỒ

                                                                + BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

1. CHỦ ĐỀ A. LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP:

                      - HS VÀO HỌC LÝ THUYẾT 2 BÀI 23 VÀ 24. 

                     - VÂN DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC VÀ HIỂU BIẾT THỨC TẾ LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

 2. CHỦ ĐỀ B. BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: HS LÀM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY. ĐIỂM SẼ ĐƯỢC LẤY LÀM ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN


HS vào học:

A. LÝ THUYẾT: - HS nghe GV giảng, ghi chép bài đầy đủ (phần nào nhanh thì nhấn nút tạm dừng, phần nào chưa hiểu rõ thì có thể tua lại xem nhiều lần, kết hợp tham khảo SGK để hiểu bài)

                        : - Bài tập củng cố: HS thực hiện làm vào vở bài tập

B. BÀI TẬP KIỂM TRA: HS thực hiện làm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan ngay trên máy. Sau khi hoàn thành xong phải ấn nút kết thúc khóa học.

THỰC HÀNH: HS sử dụng SGK và theo dõi bài giảng để biết cách phân tích biểu đồ nhiệt và mưa. Sau đó làm bài tập trắc nghiệm. Điểm bài tập sẽ lấy làm điểm thường xuyên

- Biết được vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét được mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm.

- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa. Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và rút ra nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương, đọc bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới và rút ra nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới. Quan sát ghi chép lượng mưa trong một ngày, qua quan sát thực tế.

- Tư duy : Tìm kiếm và xử lí thông tin , phân tích, so sánh để có khái niệm về độ ẩm, độ bão hòa hơi nước, hiện tượng ngưng tụ hơi nước  và sự phân bố lượng mưa trên thế gới  .Bài 19: CHỦ ĐỀ "LỚP VỎ KHÍ"

- Thành phần của không khí

- Các khối khí và sự thay đổi nhiệt độ trong không khí

- khí áp, các đai khí áp

- gió và hoàn lưu khí quyển

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP Ở NHÀ

MÔN ĐỊA LÍ 6


BÀI MỚI: BÀI 18: THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ