BÀI HỌC GỒM 3 PHẦN:

+ LÝ THUYẾT: GỒM BÀI GIẢNG- NỘI DUNG BÀI HỌC VÀ CÁC CÂU HỎI PHẦN DƯỚI.

+ BÀI TẬP: GỒM CÁC CÂU HỎI HỌC SINH LÀM TRỰC TIẾP TRÊN HỆ THỐNG.

+ KIỂM TRA: GỒM CÁC HỎI TRẮC NGHIỆM