BÀI 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

A. LÝ THUYẾT: - HS theo dõi bài giảng video, ghi chép nội dung bài học đầy đủ.

                         - HS làm bài tập vào vở

B. BÀI TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: - HS làm trực tiếp 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy


HS thực hiện:

1. chủ đề A.  LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ:

                                      - Xem video GV giảng bài. ghi chép đầy đủ vào vở ghi bài . Phần nào nhanh HS bấm tạm dừng, phần nào chưa hiểu HS tua xem lại kết hợp với SGK.

                                      - Sau khi học xong HS làm bài tập củng cố vào vở bài tập. 

2. Chủ đề B.   BÀI TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: HS thực hiện làm trên máy 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Điểm bài kiểm tra GV sẽ lấy làm điểm thường xuyên của HS. Lưu ý sau khi làm xong HS phải bấm nút hoàn thành khóa học để kết thúc bài học của mình


HS thực hiện:

chủ đề A.  LÝ THUYẾT: - Xem video GV giảng bài. ghi chép đầy đủ vào vở ghi bài . phần nào nhanh HS bấm tạm dừng, phần nào chưa hiểu HS tua xem lai kết hợp với SGK.

                                      - Sau khi học xong HS làm bài tập củng cố vào vở bài tập. 

Chủ đề B.   BÀI TẬP KIỂM TRA: HS thực hiện làm trên máy 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Lưu ý sau khi làm xong HS phải bấm nút hoàn thành khóa học để kết thúc bài học của mình

HỌC SINH MỞ VIDEO XEM BÀI GIẢNG. GHI BÀI VÀO VỞ GHI. PHẦN NÀO NHANH CÓ THỂ NHẤN DỪNG LẠI

Biết nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất

 Đọc bản đồ, lược đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam, để:

+ Nhận biết sự phân bố khoáng sản nước ta.

+ Xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ khoáng sản trên bản đồ.

 Bảo vệ và khai thác có hiệu qủa và tiết kiệm nguồn khoáng sản qúy giá của

- Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển

Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam , các lược đồ nhiệt độ nước biển tầng mặt, dòng biển theo mùa trên Biển Đông, các sơ đồ để xác định và trình bày:

+ Một số đặc điểm của vùng biển Việt Nam.

+ Phạm vi một số bộ phận trong vùng biển chủ quyền của nước ta (nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế…).

Xây dựng lòng yêu biển và ý thức bảo vệ, xây dựng vùng biển quê hương giàu đẹp 

BÀI MỚI: BÀI 23: VỊ TRÍ GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM