Các em làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đồ dùng học tập: sgk (trang 105), vở, viết...

Bước 2: Xem video bài giảng.

Bước 3: Ghi nội dung phần kiến thức trọng tâm.

Bước 4: Làm bài tập tự luận vào vở, chụp và gởi qua mesenger của giáo viên bộ môn.

Bước 5: Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống.

  • Các em thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kẻ bảng tường trình ra giấy theo mẫu

BÀI THỰC HÀNH 4       ĐIỀU CHẾ- THU KHÍ VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA OXI.

                                                            BÀI TƯỜNG TRÌNH

Tên thí nghiệm

Cách tiến hành

Hiện tượng

Giải thích – phương trình phản ứng  

 

1. Điều chế và thu khí oxi

 

 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………….......

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………….............

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

 

2. Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong oxi

 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………….......

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………….............

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Trả lời 2 câu hỏi sau
Câu 1:
Tại sao phải để bông gòn ở gần miệng ống nghiệm và miệng ống nghiệm lại thấp hơn đáy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tại sao khi ngừng thí ngiệm, phải lấy ống dẫn khí ra trước rồi mới tắt đèn cồn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bước 2: Xem các thí nghiệm và hoàn thành bài tường trình trên
Bước 3: Làm bài tập trắc nghiệm


Các em làm kiểm tra kiền thức về oxi nhé.

20 câu trắc nghiệm/10 điểm

Các em làm phần lý thuyết gởi qua messenger cho giáo viên bộ môn đứng lớp.

Phần bài tập trắc nghiệm gồm 10 câu làm trên hệ thống hoctiep. 

Điểm lấy trung bình các bài trên hệ thống.

 

Bài này các em học trong 2 tiết và sau khi học lý thuyết xong các em làm ngay các bài tập tự luận nhé.

Sau khi hoàn thành phần bài tập tự luận, các em làm kiểm tra các câu hỏi trắc nghiệm. Thang điểm:

Tự luận 4đ.

Trắc nghiệm 12 câu 6đ.

ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ - THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ.pngĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ - THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ.png

Các em xem lại lý thuyết.

Làm bài tập tự luận vào vở.Các em tải bài về, đọc kĩ nội dung lý thuyết ghi vào vở và điền vào nội dung........theo yêu cầu cụ thể nhé.

 Các em làm trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống bài tập trắc nghiệm

Slide1.jpgSlide1.jpg

Nội dung bài các em thực hiện 2 tiết.

Tiết 1: Tìm hiểu về lý thuyết.

Làm 4 bài tập tự luận vào vở - 2 điểm.

Tiết 2: Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống - 8đ