Qua bài học giúp học sinh: 

- Hiểu được quan điểm đi bộ ngao du của tác giả .

- Thấy được nghệ thuật lập luận mang đậm sắc thái cá nhân của nhà văn Pháp Ru- Xô .


Qua bài học giúp hs:

- Bổ sung kiến thức về văn nghị luận trung đại .

- Hiểu được hoàn cảnh sử dụng và đặc điểm của thể tấu trong văn học trung đại .

- Nắm được nội dung và hình thức của Bàn luận về phép học .


Qua bài học này giúp hs:

- Hiểu khái niệm vai trò xã hội trong hội thoại .

- Biết xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp .Qua bài học giúp hs:

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định .

- Biết sử dụng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp .


Qua bài học giúp học sinh: 

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán.

- Biết sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp .


HS nắm được kiến thức cơ bản:

- Tác giả Lí Công Uẩn.

- Thể loại Chiếu

-  Nắm được ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô