Bài ôn tập có 2 phần:
- Lý thuyết: HS đọc kĩ, nắm được kiến thức trọng tâm.
- Bài tập trắc nghiệm: 20 câu, HS làm trực tiếp trên hệ thống.

Bài 45 có 4 phần:

  • Bài giảng: HS nghe nội dung bài giảng.
  • Lý thuyết: HS nghiên cứu nội dung  để làm phần luyện tập.
  • Luyện tập: HS trả lời các câu hỏi trên hệ thống.
  • Bài tập trắc nghiệm: HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm trên hệ thống.

Bài 43 có 4 phần:

  • Bài giảng: HS nghe nội dung bài giảng.
  • Lý thuyết: HS nghiên cứu nội dung  để làm bài tập trắc nghiệm.
  • Luyện tập: HS trả lời 2 câu hỏi tự luận vào vở và nộp cho GV bộ môn Sinh
  • Bài tập trắc nghiệm: HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm trên hệ thống.

HS làm trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống.

HS nghiên cứu phần lý thuyết, hoàn thành 2 câu tự luận vào vở Sinh

Phần trắc nghiệm làm trực tiếp trên hệ thống.

HS nghiên cứu phần lý thuye6t1va2 hoàn thành bài tập trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống.

Học sinh ôn tập lý thuyết theo nội dung hướng dẫn, sau đó học sinh hoàn thành bài tự luận và trắc nghiệm ra giấy. Chụp hình bài làm và nộp bài trên trang wed hoctiep.edu.vn theo yêu cầu của giáo viên.

Học sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống.