bài ôn tập có 2 phần:

  • Lý thuyết: HS đọc kĩ phần lý thuyết để nắm kiến thức trọng tâm.
  • Bài tập trắc nghiệm: HS làm bài trực tiếp trên hệ thống.

Bài Ôn tập có 3 phần:

  • Bài giảng : sẽ giúp HS hệ thống lại toàn bộ kiến thức về lớp Thú đã học.
  • Lý thuyết: HS nghiên cứu để làm bài tập trắc nghiệm.
  • Bài tập trắc nghiệm: HS làm bài tập trên hệ thống.

Bài 51 có 4 phần:

  • Bài giảng: HS nghe nội dung bài giảng.
  • Lý thuyết: HS nghiên cứu nội dung  để làm bài tập trắc nghiệm.
  • Luyện tập: HS trả lời 2 câu hỏi tự luận vào vở và nộp lại cho GV bộ môn Sinh.
  • Bài tập trắc nghiệm: HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm trên hệ thống.

HS nghiên cứu phần lý thuyêt và làm bài tập trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống

các em nghiên cứu phần lý thuyết và trả lời 2 câu hỏi tự luận vào vở Sinh.

Bài tập trắc nghiệm các em làm trực tiếp trên hệ thống.