Khóa học Chỉnh sửa văn bản có tổng cộng 4 tiết. Trong đó có 2 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành. Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành bài giảng. Học xong 4 tiết các em có bài kiểm tra 10 phút làm 10 câu hỏi trắc nghiệm

Thông qua khóa học các em sẽ củng cố lại các kiến thức đã được học từ đầu HK2. Các em hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm cũng như các bài tập TH nộp cho Thầy để có điểm cộng vào điểm miệng nhé