Khóa học gồm có 4 tiết, BT + TN ôn tập, kiểm tra kiến thức HKII

Khóa học gồm có 2 tiết. Bài tập và trắc nghiệm tổng hợp. Các em thực hiện theo yêu cầu để lấy điểm cộng vào điểm hệ số 1

Khóa học gồm có 2 tiết, sửa các bài tập trong bài TH, bài tập sau khóa học và kiểm tra trắc nghiệm. Các em hoàn thiện BT GV yêu cầu sau khóa học nộp cho GV để có điểm cộng vào điểm thực hành.


Khóa học gồm có 4 tiết (2 LT & 2 TH). Trong khóa học này các em sẽ nắm lại tất cả kiến thức cũng như thao tác đã được học về phần mềm Excel đối với riêng tin học 7. Các em cố gắng ôn tập tốt để đạt kết quả cao nhé!

Thông qua khóa học này các em sẽ ôn tập lại được các kỹ năng thực hành excel trong chương trình tin học 7. Các em cố gắng hoàn thiện các bài tập thực hành và gửi bài cho Thầy để lấy điểm cộng đối vớt cột điểm hệ số 1

Khóa học Sắp xếp và lọc dữ liệu có tổng cộng 4 tiết. Trong đó có 2 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành. Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành bài giảng. Học xong 4 tiết các em có bài kiểm tra 10 phút làm 10 câu hỏi trắc nghiệm

Khóa học gồm có 2 tiết thực hành, bài tập sau khóa học và kiểm tra trắc nghiệm. Các em hoàn thiện BT GV yêu cầu sau khóa học nộp cho GV để có điểm cộng vào điểm thực hành.

Chúc các em học tốt!

Thông qua khóa học các em sẽ được ôn tập lại các kiến thức đã học thông qua các câu hỏi trắc nghiệm cũng như các bài tập thực hành

Thông qua khóa học các em sẽ biết cách tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu excel. Đây là kiến thức mới nhưng không khó, các em có thể tự tìm hiểu thông qua khóa học. Bạn nào hoàn thành khóa học tốt đảm bảo các kiến thức khi làm bài và nộp bài sẽ được cộng điểm vào điểm hệ số 1. 

Khóa học gồm có 2 tiết: 1 tiết lý thuyết và 1 tiết thực hành & 1 bài kiểm tra trắc nghiệm + nộp bài sau khóa học.
Chúc các em thành công!