Khóa học gồm có 2 tiết, với các dạng đề KT 15p khác nhau. Các em thực hiện để lấy điểm cao nhất nhé

Khóa học gồm có 2 tiết, sửa bài tập bài thực hành, bài tập thêm và trắc nghiệm

Khóa học gồm có 4 tiết, 2 lý thuyết + 1 bài tập + Trắc nghiệm củng cố. Đầy đủ kiến thức cho các em học tập tốt. Các em hoàn thành tốt khóa học sẽ có điểm cộng vào điểm hệ số 1

Ở bài này bao gồm 2 tiết lý thuyết các em sẽ được tìm hiểu về dãy số và biến mảng
Một số bài tập về câu lệnh lặp While...do bao gồm 3 bài tập và 10 câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành  bài giảng

Thông qua khóa học các em sẽ củng cố lại các kiến thức đã được học về các dạng câu lệnh lặp (Có nhiều phần mở rộng) trong chương trình tin học 8. Trong khóa học này các em có thể chủ động tự học với 12 tiết. Chúc các em hoàn thành khóa học và nắm chắc kiến thức để đạt kết quả cao trong học tập!

Chủ đề lệnh lặp While...do có tổng cộng 4 tiết. 2 tiết lý thuyết và 2 tiết thực hành

Điểm miệng sẽ được lấy ngẫu nhiên trong quá trình hoàn thành bài giảng