- HS cần xem video bài thực hành để biết thao tác thí nghiệm, rút ra được kết luận cho nội dung kiến thức trọng tâm để làm bài tập 

Sau khi học xong bài này học sinh nắm được cách vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện trong mạch

Làm được 1 số bài tập liên quan

Sau khi học xong bài học sinh nắm được phần lý thuyết của bài và làm được các bài tập liên quan.

Bài 20 gồm có 2 nội dung lý thuyết là Chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại.

Học xong bài này HS sẽ vận dụng kiến thức để làm bài kiểm tra miệng. 

Sau khi học sinh học xong lý thuyết, nắm được nội dung kiến thức trọng tâm và làm được một số bài tập liện quan.