-Học sinh tự học lí thuyết và làm bài tập.
-Kiểm tra trắc nghiệm học sinh làm trên trang học tiếp; lấy điểm 15 phút.
         (thời gian làm bài đến hết ngày 1/6/2020)

-Học sinh tự học lí thuyết và làm bài tập trong sách bài tập.

-Bài tập trắc nghiệm HS làm trên trang học tiếp; lấy điểm 15 phút.

          (thời gian làm bài đến hết ngày 9/5/2020)

-Học sinh tự ôn tập các câu hỏi lí thuyết và bài tập trong phần bài học.

-Bài tập trắc nghiệm HS làm trên trang học tiếp; lấy điểm 15 phút.

                (thời gian làm bài đến hết ngày 2/5/2020)

-Học sinh tự học lí thuyết và làm các bài tập trong sách bài tập.

-Bài tập trắc nghiệm làm trên trang học tiếp; lấy vào điểm kiểm tra 15 phút.

-Học sinh tự học lí thuyết và làm bài tập trong sách bài tập.

-Bài tập trắc nghiệm làm trên trang học tiếp; kết quả lấy vào điểm kiểm tra 15 phút.

-Bài có 2 tiết; 1 tiết lí thuyết, 1 tiết bài tập.

-Học sinh học lí thuyết, sau đó tự làm bài tập trong sách bài tập.

-Bài học có 2 tiết, 1 tiết lí thuyết và 1 tiết bài tập.

-Học sinh làm bài tập trên giấy, chụp hình và gởi lên mail theo địa chỉ: hauvodinh@gmal.com  để Thầy chấm; lấy điểm 15 phút.

-Bài học: Học sinh tự học lí thuyết và làm bài tập trong sách bài tập.

-Bài tập trắc nghiệm: Học sinh làm bài trên trang học tiếp.

-Kết quả bài làm lấy vào điểm kiểm tra miệng.

-Bài tập về công và công suất 2 tiết; lấy điểm 15 phút.

-Học sinh làm bài ra giấy, chụp hình và gởi qua mail cho Thầy theo địa chỉ:      hauvodinh@gmail.com

-Bài có 10 câu trắc nghiệm; mỗi câu 1 điểm.

-Học sinh làm bài trên trang Học tiếp.

-Mỗi HS chỉ làm bài được 1 lần; thời gian làm bài tối đa 15 phút.