HS nắm vững kiến thức đã học trong các bài 20,23,25,27,28. để kiểm tra học kỳ 2- kết hợp với đề cương trên lớp.

Làm bài tập:

-Luyện tập

-Kiểm tra

nội dung có 3 phần:

1/ video giới thiệu các nghề truyền thống + lý thuyết.

2/ Luyện tập.

3/ Kiểm tra( lấy điểm cộng)

YÊU CẦU HS Thực hiện đủ 3 nội dung theo thứ tự sau:

1/ Xem video ( trước khi làm bài tập)

2/ Làm bài luyện tập( trả lời trên trang wed: hoctiep)

3/  Làm bài tập( trắc nghiệm - nhớ nhấn nút nộp bài)

Nội dung bài học: theo giảm tải của bộ giáo dục.

Nhấp chuột vào đường linh để xem nội dung bài học( trình chiếu)

https://drive.google.com/file/d/1jcYxdIIFZOx_D6M6y4D5nnQSmc8DqP89/view?usp=sharing

NỘI DUNG BÀI HỌC GỒM CÓ 2 PHẦN:
1/ Khái quát tình hình kinh tế.
2/ Thống kê những thành tựu văn hóa tiêu biểu.

HS vào đường linh dưới đây để xem nội dung bài học:

https://drive.google.com/file/d/1PBi8f4MNHyIy8bc0EFqFRfqaV6dY0WG-/view?usp=sharing

Nhấn vào đây để xem bài giảng powerpoint

https://drive.google.com/file/d/10fogzD7xcdI_Gsy1ADakZm-S1UP0HgXp/view?usp=sharing


000-37-1280x720.jpg000-37-1280x720.jpg