Trong bài gồm có 3 phần: HS xem nội dung ôn tập trước, làm bài luyện tậpkiểm tra.

- Nội dung ôn tập( kiểm tra học kỳ 2)

-Luyện tập( câu Tn)

-Kiểm tra( câu TN)

bài học có 3 phần:

1/ video-nội dung bài học

2/ Luyện tâp

3/ Kiểm tra

Học sinh: học và làm bài tập( tuần 7) trên trang:hoctiep.edu.vn

Nội dung gồm 3 phần:

1/ Lý thuyết

2/ Luyện Tâp

3/Kiểm tra( lấy điểm cộng)

Yêu cầu HS phải thực hiện cả 3 nội dung theo thứ tự sau đây:
1/ Xem video bài giảng( lý thuyết)
2/ làm bài Luyện tập( nộp bài trên trang wed: hoctiep)
3/ làm bài  Kiểm tra ( trắc nghiệm).

HS VÀO ĐƯỜNG LINH ĐỂ XEM NỘI DUNG BÀI HỌC( POWERPOINT)

https://drive.google.com/file/d/1W6tRrMoYU9ybTckkWqYwPoXfjrhsyx5R/view?usp=sharing

bài học có 2 phần:

1/Nội dung bài học

2/Bài tập trắc nghiệm

HS VÀO ĐƯỜNG LINH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM BÀI GIẢNG ( TRÌNH CHIẾU)

https://drive.google.com/file/d/1DKKP0RPGwuqf5bCbVyRJlC3RXl4oRTLc/view?usp=sharing


HÌNH SỬ 9- BÀI 23.pngHÌNH SỬ 9- BÀI 23.png

bài học có 2 phần:

-Học sinh tự nghiên cứu nội bài học, kết hợp SGK.

- Làm bài trắc nghiệm trên trang Web: hoctiep.edu.vn( cộng điểm vào học kỳ 2)

hinh 33.jpghinh 33.jpg

bài 21- có 2 nội dung chính:( SGK trang 81,82,83,84)

1/ Tình hình thế giới và Đông Dương.

2/ Những cuộc nổi dậy đầu tiên.

( lưu ý: mục 3- trang 85 giảm tải)

Hs vào đường linh dưới đây để tải bài học

https://drive.google.com/file/d/17orie3bMViWZcVuOeDN7Wl7FuVfCfp4Y/view?usp=sharing

Untitled.pngUntitled.png