HS nắm được kiến thức LSVN từ giai đoạn 1965 1973 với các nội dung chính: 

- Chiến lược chiến tranh cục bộ

- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

- Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại MB lần 1

- Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ

- Cuộc tiến công chiến lược 1972

- Trận Điện Biên Phủ trên không

- Hiệp định Pari 1973

KHÓA HỌC ÔN TẬP LỊCH SỬ 10