Tổng quan các chủ đề

 • 1
  2
  3
  4
  5
 • Cùng khởi động nào

  • Một số ví dụ về hoạt động trao đổi thông tin Trang
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục:
 • Hình thành kiến thức

  1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày.
  2. Phần mềm trình chiếu
  3. Phần mềm trình chiếu PowerPoint 
  • Hoạt động trình bày là gì? Đề thi
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Một số ví dụ về hoạt động trao đổi thông tin phải được hoàn thành
  • Hiểu hoạt động trình bày Đề thi
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Bạn cần phải đạt được mức điểm theo quy định trong Hoạt động trình bày là gì?
  • Những công cụ hỗ trợ trình bày Trang
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Bạn cần phải đạt được mức điểm theo quy định trong Hiểu hoạt động trình bày
  • Phần mềm trình chiếu Trang
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Những công cụ hỗ trợ trình bày phải được hoàn thành
  • Phần mềm trình chiếu PowerPoint Trang
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Phần mềm trình chiếu phải được hoàn thành
  • Khu vực ghi lại ý kiến sau tìm hiểu Diễn đàn
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Phần mềm trình chiếu PowerPoint phải được hoàn thành
 • Luyện tập

  • Bạn đã tự tin rằng mình đã tìm hiểu được những điều cơ bản nhất của phần mềm PowerPoint, một trong những công cụ hỗ trợ trình bày mạnh mẽ bậc nhất hiện nay hạy chưa?
  • Nếu khẳng định là rồi thì đây là nơi giúp bạn đánh giá lại sự hiểu biết của bạn qua các câu hỏi.
  • Củng cố lý thuyết File
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Khu vực ghi lại ý kiến sau tìm hiểu phải được hoàn thành
  • Luyện tập Đề thi
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Khu vực ghi lại ý kiến sau tìm hiểu phải được hoàn thành
 • Vận dụng

  Ngoài chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu đã biết, người ta còn vận dụng để tạo ra được các sản phẩm hết sức lý thú, bạn thử tìm hiểu xem họ có thể tạo ra được gì nhé

  • Ứng dụng của phần mềm trình chiếu Trang
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Bạn cần phải đạt được mức điểm theo quy định trong Luyện tập
 • Tìm tòi - Mở rộng

  • Những kiến thức được cung cấp trong SGK không đủ để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời như những gì bạn biết được, bạn nên tìm hiểu thêm một số tư liệu hỗ trợ rất tốt cho việc sử dụng phần mềm này.
  • Tài liệu PowerPoint chi tiết File
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Ứng dụng của phần mềm trình chiếu phải được hoàn thành
  • Giáo trình PowerPoint File
   Chưa thể truy cập Để tiếp tục: Hoạt động Ứng dụng của phần mềm trình chiếu phải được hoàn thành