Tin tức chung

Về việc sử dụng Microsoft Teams

Về việc sử dụng Microsoft Teams

by Hoàng Ngọc Cảnh -
Number of replies: 0

Hiện tại hệ thống đã tích hợp việc hỗ trợ giáo viên dùng Microsoft Teams để dạy học trực tuyến. 

Theo yêu cầu của Microsoft chỉ cần có tài khoản Microsoft sẽ sử dụng được. Nếu thầy (cô) chưa có và cần tài khoản Microsoft để sử dụng vui lòng liên hệ canh@hoctiep.edu.vn để thiết lập.
Hiện đã cung cấp tài khoản cho tất cả giáo viên và học sinh theo tên đăng nhập của học tiếp và đuôi @hoctiep.edu.vn. Ví dụ: Học sinh đứng thứ 01 trong lớp 6A1 trường THCS-THPT Đống Đa là bạn
Lê Trần Nhật Anh 
sẽ có tài khoản email là:
dd6a101@hoctiep.edu.vn
Mật khẩu các bạn liên hệ GVCN hoặc thầy Trần Quang Vĩnh Chánh để có mật khẩu đăng nhập nhé