Tin tức chung

Về việc kiểm tra 1 tiết tuần 13 cho học sinh khối 9

Về việc kiểm tra 1 tiết tuần 13 cho học sinh khối 9

Bởi Quản trị Hệ thống -
Number of replies: 0

Các bạn học sinh khối 9 chuẩn bị tư thế để làm bài kiểm tra 1 tiết phần lý thuyết vào tuần thứ 13.

Nội dung kiểm tra và đề cương các bạn theo dõi tại đây