Tin tức chung

Kiểm tra 15 phút (tuần 5)

Kiểm tra 15 phút (tuần 5)

Bởi Quản trị Hệ thống -
Number of replies: 0

Thực hiện kế hoạch kiểm tra kiến thức của các bạn học sinh từ tuần 1 đến tuần 4.

Đề nghị các bạn truy cập tài khoản được cấp để tập làm quen với các thao tác. 

Mỗi bạn phải trả lời 10 câu hỏi trong thời gian tối đa 10 phút. Các bạn có thể sử dụng điện thoại để thực hiện bài kiểm tra này, chú ý chia ca ngồi tại phòng máy cho hợp lí.

Hy vọng rằng các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho bài sát hạch này 😉